Adres
Langestraat 102
9620 Zottegem
Tel. 09 3601043
Fax. 09 3609357
GSM 0477 648224
Openingsuren
dinsdag - woensdag
10.00-12.00 / 14.00-18.00
vrijdag - zaterdag
10.00-12.00 / 14.00-17.00
gesloten op
- zondag
- maandag
- donderdag
Nieuws
Zoeken

Intreldesign draagt zorg voor je privacy!

Wanneer je ons jouw persoonsgegevens overmaakt, ga je ermee akkoord dat deze zullen worden verwerkt in de databanken van Intreldesign, Langestraat 102, 9620 Zottegem, H.R.Oudenaarde 06.26.01. De persoonsgegevens die je persoonlijk meedeelt, zullen enkel worden verwerkt om:

  • je in kennis te stellen van door jou gestelde vraag / opmerking en/of offerteaanvraag.
  • je te informeren over onze nieuwe producten, activiteiten en diensten, onder andere door jeper post of via e-mail informatie toe te zenden die je zou kunnen interesseren.

Wij dragen de grootste zorg voor jouw persoonsgegevens en verbinden ons ertoe om alle geldende Belgische wettelijke regels hieromtrent, zoals de wet van 8 december 1992, te respecteren. Daarenboven geven wij in geen geval jouw persoonsgegevens door aan derden, tenzij je daar zelf expliciet toestemming voor geeft.

Je kan je bovendien op ieder ogenblik kosteloos verzetten tegen de verdere verwerking van jouw gegevens door ons daartoe een eenvoudig verzoek per brief of per e-mail te sturen.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heb je het recht om bijkomende gegevens op te vragen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Postbus nr. 4, Brussel 37 te B-1000 Brussel.

Zoals de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voorschrijft, heb je steeds het recht om jouw persoonsgegevens te raadplegen en die indien nodig aan te passen. Het spreekt vanzelf dat je ook steeds de mogelijkheid hebt om je uit te schrijven. Let daarbij wel op: vanaf het moment dat je je hebt uitgeschreven, worden je gegevens gewist. Je kan alle veranderingen op een eenvoudige wijze via e-mail doorgeven.